Kalkulator

Oblicz z NaturAmo swój własny wynik na:

BMI (Body Mass Index czyli wskaźnik masy ciała) to współczynnik pozwalający kontrolować prawidłową wagę i ocenić ryzyko wystąpienia pewnych chorób. Jest łatwy do obliczenia – to stosunek masy ciała do kwadratu wzrostu, wyrażany w kg/m2.

WI24 (water index 24) czyli stworzony przez NaturAmo wskaźnik ilości wody na jaką zapotrzebowanie ma Nasz organizm w ciągu doby czyli 1 ml na każdą kcal pobranego pożywienia).

  • Wszelkie podawane wyniki testu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyniki nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako podstawowe źródło jakiejkolwiek informacji w tym informacji pozyskanej do bezpośredniego stosowania przez wykonującego badanie. Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Właściciel serwisu oraz Spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych na niniejszych stronach. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie konsultacyjny. Ostateczne decyzje zastosowania w praktyce informacji podanych w teście spoczywają na wykonującym badanie. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie wyników testów odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji ze specjalistą. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w wyniku przeprowadzonego testu.
    oraz umieszczenie ich w bazie danych NaturAmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Wypełnienie badania jest jednoznaczne z akceptacją noty prawnej. Równocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od NaturAmo Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wglądu, poprawiania oraz zwrócenia się do NaturAmo Sp. z o.o. z żądaniem usunięcia moich danych. Danymi administruje NaturAmo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.